Donatie

De priorij is voor het levensonderhoud en onderhoud van de gebouwen mede afhankelijk van donaties.

Als u de priorij wilt steunen, kunt u uw bijdrage overmaken naar:

IBAN NL02 INGB 0001 0534 04, Zusters Benedictinessen van het Heilig Sacrament.

De Priorij Regina Pacis heeft de ANBI status, waardoor u uw gift aftrekbaar kan zijn bij uw belastingaangifte. Zie de Belastingdienst: Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) voor actuele informatie.

Reacties zijn gesloten.